اخبار دانشگاه

جلسه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه

جلسه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه جدید

جلسه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه بعد از ظهر امروز ۲۲ تیرماه با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان وسایراعضای ستاد با هدف بررسی مسائل و رفع مشکلات ایثارگران و دانشجویان شاهد و ایثارگردر سالن جلسه حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب