اخبار دانشگاه - آرشیو

نیمی از جمعیت هدف استان اردبیل تا سوم تیرماه تحت پوشش طرح کنترل فشار خون قرار گرفته اند
نشست خبری معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با خبرگزاریهای استان

نیمی از جمعیت هدف استان اردبیل تا سوم تیرماه تحت پوشش طرح کنترل فشار خون قرار گرفته اند

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل اعلام کرد: نیمی از جمعیت هدف در طرح بسیج ملی کنترل و سنجش فشار خون تحت پوشش قرار گرفته اند.

ادامه مطلب