اخبار دانشگاه - آرشیو

کارگاه آموزشی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان با اولویت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) برگزار شد

کارگاه آموزشی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان با اولویت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) برگزار شد گالری

مصادف با روز ملی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان کارگاه آموزشی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان با اولویت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) ۱۵تیر با حضور معاون بهداشتی دانشگاه و مدیران و کارشناسان ستادی مرتبط با برنامه معاونت های بهداشت و درمان و با شرکت مسئولین بیماریها، آزمایشگاه، بهداشت محیط، کارشناسان بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان و پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی شهرستانهای تابعه در سالن جلسه در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
معاون امورش بهداشتی دانشگاه:

بیماری تب مالت بدلیل تماس با دامهای آلوده، نا کافی بودن پوشش واکسیناسیون دامی در سطح استان نسبت به سالهای گذشته روند افزایشی داشته است

همزمان با ۱۵ تیر ماه روز ملی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مصاحبه با خبرنگار وبدای دانشگاه گفت: از مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان میتوان به بیماریهای هاری، تب مالت، سیاه زخم، کیست هیداتیک، سالک، کالاآزار و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو اشاره کرد.

ادامه مطلب