اخبار دانشگاه - آرشیو

هشتمین بیمار مرگ مغزی جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد

هشتمین بیمار مرگ مغزی جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد گالری

مهدی پوراسکندری ۷ ساله، فرزند اول یک خانواده چهار نفره جعفرآبادی که روز ۱۲ خرداد ماه در جعفرآباد مغان در اثر سانحه تصادف به همراه پدرش، دچار ضربه به سر و شکستگی اندام تحتانی شده و برای ادامه درمان به اردبیل اعزام گردید.

ادامه مطلب