اخبار دانشگاه - آرشیو

ورود وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرودگاه اردبیل جهت شرکت در جشن عاری از پوسیدگی دندان مدارس ابتدایی شهر نمین اردبیل برای اولین بار در کشور

ورود وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرودگاه اردبیل جهت شرکت در جشن عاری از پوسیدگی دندان مدارس ابتدایی شهر نمین اردبیل برای اولین بار در کشور گالری

آئین جشن عاری از پوسیدگی دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان نمین به تعداد۱۴۰۰ نفر با ۹۰۰۰ خدمت ترمیم و کشیدن دندان پوسیده با حضور وزیر محترم بهداشت برای اولین بار در کشور

ادامه مطلب