اخبار دانشگاه - آرشیو

نشست بررسی وضعیت حوزه سلامت شهرستان گرمی

نشست بررسی وضعیت حوزه سلامت شهرستان گرمی گالری

با حضور دکتر نوبخت نماینده محترم رئیس جمهور در شورای عالی هلال احمر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و حضورنمایندگان مردم محترم شهرستان های گرمی آقای میرزاده و خلخال آقای دکتر خالقی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آقای دکتر اخوان اکبری، به همراه معاونین محترم توسعه، درمان، بهداشت دانشگاه و هیئت همراه در سالن جلسه شبکه بهداشت ودرمان گرمی.

ادامه مطلب
بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس دکترعلی نوبخت به همراه نماینده محترم شهرستان گرمی آقای میرزاده ،دکتر خالقی نماینده محترم مردم خلخال ورئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری از دانشکده پرستاری شهرستان گرمی

بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس دکترعلی نوبخت به همراه نماینده محترم شهرستان گرمی آقای میرزاده ،دکتر خالقی نماینده محترم مردم خلخال ورئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری از دانشکده پرستاری شهرستان گرمی گالری

جهت بررسی زیرساختهای آموزشی و همچنین بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان ولایت شهرستان گرمی جهت بررسی وضعیت موجود مرکز و پایش خدمات مرکز درمانی به مردم شریف منطقه

ادامه مطلب