اخبار دانشگاه - آرشیو

بیمارستان هزار تختخوابی در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل احداث میشود
رییس دانشگاه علوم پزشکی در نشست با استاندار اردبیل

بیمارستان هزار تختخوابی در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل احداث میشود

در جلسه ای که با حضور استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفت راه های همکاری بین بخشی در خصوص احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل، بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی مشگین شهر و بیمارستان ۲۶۰ تختخوابی نجف زاده همچنین موضوع آبدرمانی و گردشگری سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند

دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل تفاهم‌نامه علمی، فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای امضا کردند گالری

به منظور ایجاد ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، فرهنگی اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی مشاوره ای و فناوری در جلسه ای که با هماهنگی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین دکتر اخوان اکبری و دکتر لطف اللهیان شهرداراردبیل به امضاءرسید.

ادامه مطلب