اخبار دانشگاه - آرشیو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / استان اردبیل از ظرفیت و پتانسیل خوبی در حوزه گردشگری سلامت بهره مند است.

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دیدار با مشاور دبیر ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت، ضمن تاکید بر اجرای برنامه‌های سند توسعه کارآفرینی و اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: ' با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل استان در حوزه گردشگری سلامت می‌توان از برنامه‌های ستاد کارآفرینی و اشتغال در جهت توسعه گردشگری سلامت بهره مند شد.

ادامه مطلب