اخبار دانشگاه - آرشیو

اهدای عضو جانباز سرافرازاسلام دکتر حمید عبادی زارع متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اهدای عضو اهدای زندگی کلیپ اعزام مرحوم دکتر حمید عبادی زارع جانباز سرافراز اسلام ومتخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت اهدای عضو وحضورپرشور مردم ومسئولین درمراسم تشییع وتدفین این عزیز سفرکرده

ادامه مطلب