اخبار دانشگاه - آرشیو

پلمپ یک واحد دندانپزشکی و دندانسازی  غیر مجاز در اردبیل

پلمپ یک واحد دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز در اردبیل

دکتر افشین فتحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از شناسایی یک واحد دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز در اردبیل خبر داد و گفت: با هوشیاری کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان و عوامل تعزیرات حکومتی استان یک واحد داندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز در شهر اردبیل شناسایی و پلمپ گردید.

ادامه مطلب
تقدیر از کاربران سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تقدیر از کاربران سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مراسم تجلیل از کاربران سامانه سیب با شرکت کارشناسان مربوط به این سامانه در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد. دکتر حضرتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعلام اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور جزو شش استان برتر در زمینه شناخته شده است: گفت به همت مجموعه کارکنان سیستم بهداشتی استان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در استفاده ازسامانه سیب جزو چند دانشگاه برتر کشوری شناخته شده است.

ادامه مطلب