آرشیو اخبار

توجه جدی به سلامت مردان / براساس آمارهای موجود، مرگ ومیرمردان ناشی از بیماریهانسبت به زنان بالاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛

توجه جدی به سلامت مردان / براساس آمارهای موجود، مرگ ومیرمردان ناشی از بیماریهانسبت به زنان بالاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اعلام خطر سرطان معده در منطقه، گفت: سرطان در مردهای اردبیلی بیشتر از زنان گزارش شده است.

ادامه مطلب