آرشیو اخبار

کلیپ بزرگترین و مجهزترین مرکز اورژانس جامع استان اردبیل با ظرفیت ۸۶ تخت قابل افزایش به ۱۲۰ تخت بستری با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال

کلیپ بزرگترین و مجهزترین مرکز اورژانس جامع استان اردبیل با ظرفیت ۸۶ تخت قابل افزایش به ۱۲۰ تخت بستری با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال

این مرکز شامل تخت های CPR، اتاق عمل، تصویر برداری، آزمایشگاه، سی تی اسکن، فضاهای تحت نظر داخلی، قلب، عفونی، مسمومیت می باشد. توسعه امکانات درمانی در حوزه سلامت استان همچنان ادامه دارد.

ادامه مطلب