بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری وجمعی از مدیران،پرسنل ،رزمندگان وبسیجیان دانشگاه همزمان با هفته پرافتخاردفاع مقدس از نمایشگاه فرهنگی رزمی ویادمان های منطقه عملیاتی غرورآفرین والفجر ۸

۰۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۲ کد : ۸۴۴۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۰۶
بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتراخوان اکبری وجمعی از مدیران،پرسنل ،رزمندگان وبسیجیان دانشگاه همزمان با هفته پرافتخاردفاع مقدس از نمایشگاه فرهنگی رزمی ویادمان های منطقه عملیاتی غرورآفرین والفجر ۸