بازدید دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اولین مرکز دیالیز خصوصی اردبیل

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۰ کد : ۷۵۴۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۹۵
بازدید دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از اولین مرکز دیالیز خصوصی اردبیل