برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه"برنامه های پیش نیازی در کارخانجات مواد غذایی و ضوابط برچسب گذاری در محصولات غذایی و آشامیدنی"

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۲ کد : ۷۵۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۴۸
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه"برنامه های پیش نیازی در کارخانجات مواد غذایی و ضوابط برچسب گذاری در محصولات غذایی و آشامیدنی"

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کارگاه آموزشی دو روزه"برنامه های پیش نیازی د رکارخانجات مواد غذایی  و ضوابط برچسب گذاری در محصولات غذایی و آشامیدنی" برگزار شد.
این کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو، کارشناسان کنترل مواد غذایی شبکه های بهداشت و درمان استان و مسئولین فنی کارخانه های مواد غذایی به مدت دو روز توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه با همکاری انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی استان در سالن شهید نوعی اقدم دانشگاه برگزار گردید.
در این کارگاه مباحث علمی مرتبط با مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در مواد غذایی، نقش برنامه های پیش نیازی (PRPS) در کنترل مخاطرات و ارتقای ایمنی مواد غذایی و چک لیست های تخصصی مربوط به آن مورد بحث قرار گرفت.
ضوابط برچسب گذاری محصولات غذایی و آشامیدنی و نشانگرهای رنگی تغذیه ای نیز در این دوره آموزشی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.