هشتمین جلسه کوریکولوم آموزشی سالانه

۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۴ کد : ۷۴۵۸ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۴۴
طبق اهداف Irros برای پرسنل اداری دانشکده های پرستاری و پزشکی توسط واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.
هشتمین جلسه کوریکولوم آموزشی سالانه