بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۶۸۳۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۷۶
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از داروخانه آموزشی دانشکده داروسازی

به گزارش وب دا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر اخوان اکبری در معیت معاون توسعه دانشگاه با حضور در دانشکده داروسازی ضمن بررسی مسائل مطروحه دانشجویان داروسازی از روند کار داروخانه آموزشی این دانشکده مطلع گشت


( ۴ )