بازدیدنماینده وزیربهداشت وریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۲ کد : ۶۴۹۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۲۷
دکتر حیدری نماینده وزیر ومدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت امروز با حضور در استان اردبیل با همراهی ریاست دانشگاه و تنی چند از مسئولین محلی از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز بازدیدکردند.
بازدیدنماینده وزیربهداشت وریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دکتر حیدری نماینده وزیر ومدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت امروز با حضور در استان اردبیل با همراهی ریاست دانشگاه و تنی چند از مسئولین محلی از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز بازدیدکردند.

دکتر حیدر زاده با اشاره به دستور مقام عالی وزارت گفت: این سفربه دستور دکتر نمکی وزیر بهداشت ودرمان جهت بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستانهای شهرستان پارس اباد صورت گرفت.

دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی درخصوص تاخیر بهره برداری از این پروژه گفت: احداث مرکز اصلاندوز ازسال ۹۲ شروع وپس از اتمام که دوسال قبل بوده، قبل از تحویل متاسفانه بعلت رانش زمین ساختمان آن دچار آسیب وترک خوردگی شدودرحال حاضر باانجام مطالعات مقاوم سازی توسط مشاور، پیمانکارمربوطه نسبت به استحکام سازی بنا مبادرت کرده ودرآینده نزدیک جهت بهره برداری تحویل دانشگاه خواهد نمود.

وی افزود این مرکز با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان درماههای اتی جهت ارایه خدمات بهداشتی درمانی دراختیار مردم بزرگوار منطقه قرار خواهد گرفت.


( ۳ )