بازدید اکیپ بازرسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مشکین شهر از اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان درقالب طرح سلامت نوروزی ۹۸/۱/۱۴اردبیل

۱۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۶ کد : ۶۳۶۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۰