بازدید از ۲۹۵۴ مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی توسط اکیپ بهداشت محیط استان اردبیل

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴ کد : ۶۲۷۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۵۴

بازرسان بهداشت محیط از ۲۰ اسفند تا ۲۷ اسفند ۹۷ در سطح استان اردبیل نسبت به بازدید از ۲۹۵۴ مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و نیز مراکز و اماکن بین راهی اقدام نموده اند که از این تعداد ۵۲ مورد به مراجع قضایی معرفی و ۳ مورد پلمپ شده است. در همین مدت ۱۸۶ مورد نمونه کنترلی مواد غذایی جهت تحویل به آزمایشگاه تهیه و ۷۹۶ مورد سنجش بهداشت مواد غذایی در محل با دستگاههای پرتابل انجام و ۵.۲ تن انواع مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه توزیع خارج شده است. همچنین ۳۳۵ مورد بازدید از سامانه های آبرسانی و ۲۴۱ مورد کلر سنجی از آب شرب مصرفی انجام شده است.
سامانه دریافت شکایات مردمی به شماره ۱۹۰ بعنوان کانال ارتباطی بازرسی بهداشت محیط با جامعه هدف بصورت ۲۴ ساعته جهت دریافت شکایات مردمی در خدمت هموطنان محترم می باشد.