رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد:

آغازعملیات احداث دو پایگاه اورژانس جاده ای در سرچم و فیروز آباد با اعتبار بالغ بر یک میلیارد تومان

۲۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۶ کد : ۵۶۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۹۶
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خبرنگار وب دا: دکتر  قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که  جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی به شهرستان کوثر سفرکرده بود امروز در نشست فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: به لحاظ حادثه خیز بودن جاده های مواصلاتی اردبیل به سرچم و فیروزآباد دو پایگاه اورژانس جاده ای در این مناطق با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در دست احداث میباشد، همچنین پد بالگرد به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع جهت نشست و برخاست بالگرد اورژانس ۱۱۵ برای حمل مصدومان جاده ای نیز در محوطه بیمارستان کوثر در دست ایجاد است . رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به جمعیت تحت پوشش افزود: شهرستان کوثر با ۲۱ هزار نفر جمعیت شهری و روستایی دارای  یک باب بیمارستان ، پنج مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، یک مرکز خدمات جامع شهری و ۳۵ خانه بهداشت است و از طریق آنهاخدمات بهداشتی درمانی را به مردم شریف منطقه ارایه میکند. این مقام مسئول با اشاره به شاخصهای بهداشتی در شهرستان کوثر اظهار داشت: وضعیت شاخص های خدمت گیری مردم از خدمات بهداشتی درمانی در این شهرستان مطلوب است بطوری که طبق ارزیابیهای سامانه سیب کشوری، شهرستان کوثر رتبه اول رادر این شاخص ها بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است. وی بیان داشت: شهرستان کوثر  دو باب داروخانه دارد اما به لحاظ درخواست‌های اهالی و نیاز منطقه درصدد هستیم  یکی از داروخانه های موجود را به شبانه روزی تبدیل کنیم ومشکل مردم دراین زمینه نیز برطرف شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به تامین نیروهای تخصصی شهرستان کوثر افزود: یکی از مطالبات مردمی و مسئولین حضور پزشکان متخصص دراین شهرستان بود که بااستقرار سه نفر پزشک متخصص در رشته های داخلی ،اطفال و زنان و زایمان  به این مهم جامه عمل پوشانده شد همچنین با اجرای سیستم ارجاع از سطح یک، ویزیت پزشک عمومی و درصورت تشخیص ارجاع به سطح دو پزشک متخصص  بطور محسوسی از هزینه اضافی ،معطلی و مراجعه بیماران به مرکز استان کاسته خواسته خواهدشد. در این نشست فرماندار شهرستان کوثر  ازحضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وتیم فنی متشکل از معاونین توسعه،بهداشت،درمان وداروغذا جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی شهرستان  کوثر قدردانی کرد. در این سفر، رییس دانشگاه وشورای معاونین ازبخشهای مختلف بیمارستان ومرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک ومرکز دیالیز بازدید واز نزدیک درجریان نحوه ارایه خدمات به مردم قرار گرفتند.
آغازعملیات احداث دو پایگاه اورژانس جاده ای در سرچم و فیروز آباد با اعتبار بالغ بر یک میلیارد تومان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خبرنگار وب دا:

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی به شهرستان کوثر سفرکرده بود امروز در نشست فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: به لحاظ حادثه خیز بودن جاده های مواصلاتی اردبیل به سرچم و فیروزآباد دو پایگاه اورژانس جاده ای در این مناطق با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در دست احداث میباشد، همچنین پد بالگرد به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع جهت نشست و برخاست بالگرد اورژانس ۱۱۵ برای حمل مصدومان جاده ای نیز در محوطه بیمارستان کوثر در دست ایجاد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به جمعیت تحت پوشش افزود: شهرستان کوثر با ۲۱ هزار نفر جمعیت شهری و روستایی دارای یک باب بیمارستان، پنج مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، یک مرکز خدمات جامع شهری و ۳۵ خانه بهداشت است و از طریق آنهاخدمات بهداشتی درمانی را به مردم شریف منطقه ارایه میکند.

این مقام مسئول با اشاره به شاخصهای بهداشتی در شهرستان کوثر اظهار داشت: وضعیت شاخص های خدمت گیری مردم از خدمات بهداشتی درمانی در این شهرستان مطلوب است بطوری که طبق ارزیابیهای سامانه سیب کشوری، شهرستان کوثر رتبه اول رادر این شاخص ها بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: شهرستان کوثر دو باب داروخانه دارد اما به لحاظ درخواست‌های اهالی و نیاز منطقه درصدد هستیم یکی از داروخانه های موجود را به شبانه روزی تبدیل کنیم ومشکل مردم دراین زمینه نیز برطرف شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به تامین نیروهای تخصصی شهرستان کوثر افزود: یکی از مطالبات مردمی و مسئولین حضور پزشکان متخصص دراین شهرستان بود که بااستقرار سه نفر پزشک متخصص در رشته های داخلی، اطفال و زنان و زایمان به این مهم جامه عمل پوشانده شد همچنین با اجرای سیستم ارجاع از سطح یک، ویزیت پزشک عمومی و درصورت تشخیص ارجاع به سطح دو پزشک متخصص بطور محسوسی از هزینه اضافی، معطلی و مراجعه بیماران به مرکز استان کاسته خواسته خواهدشد.

در این نشست فرماندار شهرستان کوثر ازحضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وتیم فنی متشکل از معاونین توسعه، بهداشت، درمان وداروغذا جهت بررسی وضعیت بهداشتی درمانی شهرستان کوثر قدردانی کرد.

در این سفر، رییس دانشگاه وشورای معاونین ازبخشهای مختلف بیمارستان ومرکز بهداشتی درمانی شهری شماره یک ومرکز دیالیز بازدید واز نزدیک درجریان نحوه ارایه خدمات به مردم قرار گرفتند.