دریافت لوح جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی توسط بیمارستان امام خمینی (ره) در مدیریت دارو

۲۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۵ کد : ۵۴۰۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۶۷
دریافت لوح جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی توسط بیمارستان امام خمینی (ره) در مدیریت دارو

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:
بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف جزو چند بیمارستان برتر کشوری شناخته شد.
دکتر اسماعیل فرزانه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل گفت: در پی تلاش و خدمات تمامی همکاران و دست اندر کاران این بیمارستان در بحث مدیریت منابع و مصارف در حیطه مدیریت و تجویز و مصرف منطقی دارو، طبق ارزیابی های صورت گرفته وزارتی، بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در کل کشور جزو چند بیمارستان برتر شناخته شد که توسط معاون درمان وزارت بهداشت طی لوحی از این تلاش ها تقدیر شد.
دکتر فرزانه اظهار داشت: با همکاری تمامی پرسنل، این بیمارستان موفق گردیده است ماهیانه مبالغ گزافی را در زمینه تجویز منطقی و علمی دارو صرفه جویی کند.