اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در اردبیل اهدا شد

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴ کد : ۵۳۶۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۰۹
اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در اردبیل اهدا شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خبرنگار وبدا:

مسئول مرکز شناسایی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: اعضای حیاتی بدن یک بیمار به علت مرگ مغزی با رضایت خانواده به چند بیمار نیازمند عضو اهدا شد
معصومه نجفی افزود: بدنبال خونریزی مغزی مرحوم" علی حسن زاده گورادل " ۴۴ ساله و تایید مرگ مغزی وی توسط تیم پزشکان وبا رضایت خانواده وپس از هماهنگی واحد فراهم آوری اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ساعت ۳ صبح روز شنبه ۲۴ آذر ماه ۹۷ عازم مرحوم حسن زاده به تهران اعزام گردید تا با اهدای اعضایش، روحی تازه در کالبد بیماران نیازمند پیوند عضو باشد..

این اهدا، هفدهمین مورداهدای عضو بیماران مرگ مغزی در سال ۱۳۹۷ در اردبیل است.


( ۲ )