امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با شهرداری واداره کل استاندارد با محوریت علمی، تحقیقاتی،پژوهشی و تعاملات فنی وتخصصی درحوزه های اجتماعی ،فرهنگی وشهری استان اردبیل باهدف ارتقای اهداف سلامتی جامعه

۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۷ کد : ۵۲۴۴ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۱۷۶
امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با شهرداری واداره کل استاندارد با محوریت علمی، تحقیقاتی،پژوهشی و تعاملات فنی وتخصصی درحوزه های اجتماعی ،فرهنگی وشهری استان اردبیل باهدف ارتقای اهداف سلامتی جامعه