حضور کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی شمالغرب کشور، ۵ و ۶ آذر ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ‌

۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۱ کد : ۵۱۸۲ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۹۳
حضور کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی شمالغرب کشور، ۵ و ۶ آذر ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   ‌