سومین جلسه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد

۰۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۸ کد : ۵۱۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۲۵
سومین جلسه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

دکتر پورفرضی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت اقدامات اجرائی و به موقع در تدوین برنامه عملیاتی گفت: بنابه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، مجموعه دانشگاه می بایست این موضوع را جدی گرفته و معاونتهای دانشگاه هر هفته بطور مستمر این جلسات را تا تدوین برنامه عملیاتی مد نظر در دستورالعمل با ارائه گزارش حوزه مربوطه ادامه خواهند داد.

سومین جلسه تدوین برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی دانشگاه، تهیه شده بر اساس اهداف راهبردی ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت به دانشگاهها سراسر کشور، برگزار شد.

در این جلسه برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی حوزه معاونت درمان که براساس اهداف راهبردی که شامل اجرای کاهش مرگ ناشی از حوادث ترافیکی، افزایش سهم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حوزه سلامت، بهینه سازی مصرف خون و فراورده های خونی، استفاده حداکثری از تکنولوژی داخلی در حوزه سلامت تدوین شده بود توسط کارشناسان معاونت درمان، ارائه و مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهادات اصلاحی و تکمیل کننده برنامه مذکور از سوی سایر معاونتها ارائه گردید.