بازدید مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ازشبکه آزمایشگاهی دانشگاه

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳ کد : ۴۲۷۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۵۴
دکتر سمیعی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در بازدیدی که ازشبکه آزمایشگاهی دانشگاه نمود به راه اندازی طرح تجمیع و ایجاد شبکه آزمایشگاه بهداشتی در شهرستان اردبیل و ارتقاء سیستم در کل استان تا پایان سال به عنوان الگویی جهت اجرا در سایر دانشگاه ها اشاره کرد.
بازدید مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ازشبکه آزمایشگاهی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

دکتر سمیعی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در بازدیدی که ازشبکه آزمایشگاهی دانشگاه نمود به راه اندازی طرح تجمیع و ایجاد شبکه آزمایشگاه بهداشتی در شهرستان اردبیل و ارتقاء سیستم در کل استان تا پایان سال به عنوان الگویی جهت اجرا در سایر دانشگاه ها اشاره کرد.

دکتر نخستین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این بازدید به استفاده از حداکثر پتانسیل نیرو و تجهیزات آزمایشگاه و کاهش هزینه های جاری و راه اندازی نرم افزار تحت وب آزمایشگاه تا پایان سالجاری اشاره کرد و گفت، دسترسی آسان مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بهداشت از عمده اهدف معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است.