برگزاری کارگاه مدیریت خطاهای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۵ کد : ۴۲۰۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۱۶
کارگاه مدیریت خطاهای پزشکی در مورخ ۹۷.۵.۱۶ با حضور مدیران و کارشناسان حوزه نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان، با محورهای ایمنی بیمار، مدیریت خطاهای پزشکی، اصول مدیریت شیوه نامه ی وقایع ناخواسته درمانی ارتقاء ایمنی بیماران، در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه، توسط معاونت درمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

کارگاه مدیریت خطاهای پزشکی در مورخ ۹۷.۵.۱۶ با حضور مدیران و کارشناسان حوزه نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان، با محورهای ایمنی بیمار، مدیریت خطاهای پزشکی، اصول مدیریت شیوه نامه ی وقایع ناخواسته درمانی ارتقاء ایمنی بیماران، در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه، توسط معاونت درمان برگزار گردید.


( ۲ )