عیادت رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری از آیت ا...سیدحاتمی نماینده سابق خبرگان رهبری که بعلت بیماری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل بستری وتحت نظر است

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۳۶ کد : ۳۸۳۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۰۷۴
عیادت رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتراخوان اکبری از آیت ا...سیدحاتمی نماینده سابق خبرگان رهبری که بعلت بیماری دربیمارستان امام خمینی ره اردبیل بستری وتحت نظر است

( ۷ )