اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۲ کد : ۳۸۳۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۶۶
اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان در سال ۱۳۹۷ با حضور اعضای کارگروه از کلیه معاونت های دانشگاه در روز سه شنبه تاریخ ۹۷.۳.۲۹ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سال جلسه معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار و در ابتدای جلسه مدیر بازرسی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدعوین از حضور اعضاء در جلسات برگزار شده تقدیر و تشکر نمودند.
اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان

اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

اولین جلسه کارگروه تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان در سال ۱۳۹۷ با حضور اعضای کارگروه از کلیه معاونت های دانشگاه در روز سه شنبه تاریخ ۹۷.۳.۲۹ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سال جلسه معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار و در ابتدای جلسه مدیر بازرسی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدعوین از حضور اعضاء در جلسات برگزار شده تقدیر و تشکر نمودند.

سپس اعضای کارگروه نسبت به ارایه گزارشات و نقطه نظرات در راستای اجرایی شدن مصوبات قبلی کارگروه اقدام نموده و در ادامه جلسه شکایات واصله به مدیریت بازرسی دانشگاه در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان در برای افزایش رضایتمندی مشتریان و ارباب رجوع رجوع موضوعاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد، جلسه بعدی کارگروه در شهریورماه سال جاری تشکیل گردد.


( ۲ )