همگام باملت قهرمان ایران اسلامی حضور پرشور مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درراهپیمایی دشمن شکن روز قدس

۱۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۰ کد : ۳۷۶۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۷۰
دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم اردبیل درحاشیه راهپیمایی و درمصاحبه با خبرنگار وبدا گفت:همگام و همراه با امت ولایت مدار وشهید پرور اردبیل قاطبه همکاران وکارکنان همیشه در صحنه دانشگاه علوم پزشکی ، اساتیدواعضای هییت علمی، پزشکان، روسا و همکاران مراکز آموزشی درمانی، پرستاران، دانشجویان واقشارمختلف از حوزه سلامت درجای جای استان اردبیل درصفوف متحد وبهم پیوسته درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان همصدا وهم قصم با ملت بزرگ ایران وآزادگان جهان ودرلبیک به ندای رهبرمعظم انقلاب اسلامی درراهپیمایی دشمن شکن و وحدت بخش روز قدس شرکت کردند وبار دیگر باانسجام و وحدت کلمه حماسه ای به یاد ماندی از حضورشکوهمند خود در حمایت از انتفاضه مرم مظلوم فلسطین وآزادی اولین قبله گاه مسلمانان مسجدالاقصی از یوغ جنایتکاران صهیونیسم، به نمایش گذاشتند
همگام باملت قهرمان ایران اسلامی حضور پرشور مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درراهپیمایی دشمن شکن روز قدس

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار و ب دا:

دکتر اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم اردبیل درحاشیه راهپیمایی و در مصاحبه با خبرنگار وب دا گفت: همگام و همراه با امت ولایت مدار و شهید پرور اردبیل قاطبه همکاران و کارکنان همیشه در صحنه دانشگاه علوم پزشکی، اساتید و اعضای هییت علمی، پزشکان، روسا و همکاران مراکز آموزشی درمانی، پرستاران، دانشجویان و اقشار مختلف از حوزه سلامت در جای جای استان اردبیل در صفوف متحد و بهم پیوسته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هم صدا و هم قصم با ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در راهپیمایی دشمن شکن و وحدت بخش روز قدس شرکت کردند و بار دیگر با انسجام و وحدت کلمه حماسه ای به یاد ماندی از حضور شکوهمند خود در حمایت از انتفاضه مرم مظلوم فلسطین و آزادی اولین قبله گاه مسلمانان مسجدالاقصی از یوغ جنایتکاران صهیونیسم، به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این راهپیمایی ثابت کرد روح انقلابی و آزادیخواهی و صهیونیسم ستیزی همچنان در رگهای امت واحده اسلامی جریان دارد و تحقق ارمانهای امام راحل و پیش بینی مقام معظم رهبری در نابودی اسراییل غاصب و کفر والحاد وعده تخلف ناپذیر الهی و امری قطعی و یقینی است که بوقوع خواهد پیوست.


( ۱ )