تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۸:۲۲ کد : ۲۹۱۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۵۰۷
دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تجلیل از محققان دانشگاه گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران استقلال در زمینه های علمی بوده و در این خصوص می بایست اول به رشد و توسعه علمی و متعالی دست یابیم و نیاز داخلی کشور را براورده کنیم و بدین معنا به استقلال علمی دست یافته ایم.
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
به گزارش روابط عمومی خبرنگار وبدا: امروز با حضور ریاست، اساتید و محققان دانشگاه از پژوهشگران نمونه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تجلیل شد. دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تجلیل از محققان دانشگاه گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران استقلال در زمینه های علمی بوده و در این خصوص می بایست اول به رشد و توسعه علمی و متعالی دست یابیم و نیاز داخلی کشور را براورده کنیم و بدین معنا به استقلال علمی دست یافته ایم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: نهضت و رشد علمی در ایران از دو دهه قبل شروع شده است و خدمات شایان توجهی نیز در این نهضت به جامعه شده است وی ادامه داد و گفت: توسعه علمی فراتر از رشد علمی است و بدین منظور مقالات تحقیقاتی می بایست کیفیت علمی داشته باشد و بتواند مشکلات روز جامعه را حل کند. دکتر اخوان اکبری بیان کرد بعنوان دانشگاه نسل سوم نباید افزایش رتبه پژوهشی دانشگاه صرفاً مد نظر باشد بلکه می بایست با رشد و توسعه همزمان صنعت و بازار و اشتغال جوانان را به این امر گره بزنیم و در آن صورت می توان گفت تحقیقات ما رشد کیفی و مطلوب داشته است. در این مراسم دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه نیز اخذ رتبه هفدهم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بخش فعالیتهای فناوری در بین ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور را نشانگر رشد فزاینده تحقیقات دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در صدد است با همکاری اساتید و محققان، فعالیتهای حوزه پژوهش را ارتقا وتحقیقات  را به سمت صنعت محوری پیش ببرد تا نتایج ارزشمندی  به بدست آورد. در این مراسم از پژوهشگران نمونه دانشگاه بشرح زیر تجلیل شد.   دانشکده پزشکی و پیراپزشکی رشته علوم بالینی: آقای دکتر اسماعیل فرزانه آقای دکتر قاسم فتاح زاده آقای دکتر افشین فتحی رشته علوم پایه: آقای دکتر فیروز امانی خانم دکتر رقیه تیمور پور آقای دکتر حمداله پناهپور دانشکده داروسازی پژوشگر برتر آقای دکتر نیما رزاقی اصل دانشگاه پرستاری و مامایی: خانم دکتر منصوره کریم الهی دانشگاه علوم پزشکی خلخال آقای دکتر عزیز کامران دارای بالاترین IF آقای دکتر محمد جوهری اهر دارای بالاترین سایتیشن آقای دکتر شهاب بهلولی دارای بالاترین H-index آقای دکتر عباس یزدان بد فناور برگزیده آقای مهندس علیرضا محمدنیا دارای پژوهش نوآورانه (ثبت ژن) آقای دکتر هادی پیری دانشجو پژوهشگر برتر آقای حامد ایمانی راد کارشناس پژوهشی برتر آقای رسول لطف الله زاده خانم صغری گلمغانی اصل خانم زینب ایمانی

( ۵ )