ارتقاء مرتبه ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۵ کد : ۲۶۶۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۵۴۱
دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای مرتبه ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: در اولین جلسه مستقل هیات ممیزه دانشگاه که در تاریخ ۱۷ دیماه سالجاری برگزار شد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بشرح زیر ارتقای مرتبه یافتند.
ارتقاء مرتبه ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

دکتر مسعود انتظاری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای مرتبه ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: در اولین جلسه مستقل هیات ممیزه دانشگاه که در تاریخ ۱۷ دیماه سالجاری برگزار شد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بشرح زیر ارتقای مرتبه یافتند.

ارتقاء به درجه استادی: آقایان دکتر سعید صادقیه اهری، دکتر مجتبی امانی

ارتقاء به درجه دانشیاری: آقایان دکتر حبیب اجاقی، دکتر مجید رستمی، دکتر فرزاد احمدآبادی، دکتر بهمن بشردوست، دکتر داود ادهم، خانم دکتر فریبا کهنموئی، خانم دکتر خاطره عیسی زاده و خانم دکتر زهرا تذکری

دکتر انتظاری افزود: هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرونده های ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی را که قبلاً به هیات ممیزه مرکزی وزارت ارجاع می گردید با مجوز و دستور مقام عالی وزارت بهداشت از این پس مورد بررسی وتصمیم گیری قرار خواهد داد.


( ۸ )