نشست هماهنگی رئیس شورای شهر اردبیل و ریاست دانشگاه علوم پزشکی درحوزه مشارکتهای بین بخشی سلامت محور با چشم انداز نظام جامع سلامت

۱۲ دی ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۸ کد : ۲۶۱۹ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۰۷۶
جلسه هماهنگی در محل دفتر رئیس دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه دکتراخوان اکبری، رئیس شورای شهر دکترپوستی و رئیس مجمع خیرین سلامت برگزار شد.
نشست هماهنگی رئیس شورای شهر اردبیل و ریاست دانشگاه علوم پزشکی درحوزه مشارکتهای بین بخشی سلامت محور با چشم انداز نظام جامع سلامت

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

جلسه هماهنگی در محل دفتر رئیس دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه دکتراخوان اکبری، رئیس شورای شهر دکترپوستی و رئیس مجمع خیرین سلامت برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشگی در این نشست با اشاره به لزوم هماهنگی های بین بخشی گفت: مطالبات وخواسته هایی که از سوی دستگاههای زیربط و دانشگاه مطرح می باشد نیاز به ساماندهی وهماهنگی دارد.

دکتر اخوان اکبری با اشاره به احداث پروژه های عمرانی در حوزه بهداشتی دانشگاه افزود: تکمیل واجرای پروژهای در دست اجرا مستلزم تعامل فی ما بین بوده واختصاص زمین از کاربری های شهری جهت احداث مراکز جامع سلامت وپایگاه های بهداشتی جزو ضرورت های کاری دانشگاه میباشد.

رئیس دانشگاه با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی در حوزه سلامت افزود:

به منظور اجرای سیاستهای حوزه سلامت دراستان ورود خیرین سلامت وحمایتهای مجمع خیرین سلامت در استان که نشان از فرهنگ سلامت دارد ما را در روند پیشبرد اهداف سلامت استان یاری خواهد کرد.


( ۱ )