بازدید ریاست دانشگاه و نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین از مرکز جامع سلامت شهری شبانه روزی آبی بیگلو

۰۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۸:۰۷ کد : ۱۵۴۶ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۵۹۷
با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری، معاونین و نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین و فرماندار نمین از مرکز جامع سلامت شهری شبانه روزی آبی بیگلو و فوریت این شهر بازدید بعمل آمد و از نزدیک در جریان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم قرار گرفتند.
بازدید ریاست دانشگاه و نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین از مرکز جامع سلامت شهری شبانه روزی آبی بیگلو

‌ به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری، معاونین و نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین و فرماندار نمین از مرکز جامع سلامت شهری شبانه روزی آبی بیگلو و فوریت این شهر بازدید بعمل آمد و از نزدیک در جریان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم قرار گرفتند.

دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به طرح تحول سلامت گفت.: با استقرارتیم سلامت، خدمات تعریفی بهداشتی و درمانی به تعداد بیش از ۱۳ هزارنفر مردم منطقه ارایه میشود. وی افزود: خدمات دراین مرکز بصورت شبانه روزی ارایه میشود و در صورت نیاز و مطالبات منطقه نسبت به تقویت نیرو وامکانات موردنیازاقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

دکتر اخوان اکبری با ابراز امیدواری افزود: ساختمان جایگزین مرکز قدیمی در محوطه همین مرکز در شرف اتمام است. و با تامین اعتبار کامل از سوی دانشگاه و بخشی دیگرتوسط فرمانداری نمین ساختمان جدید الاحداث تکمیل و در خدمت مردم منطقه قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردبیل نیر و نمین آقای کریمی خواستار تقویت نیروی درمانی در اوقات بعدازظهر و شبانه شد و از خدمات و زحمات ریاست دانشگاه و مجموعه پرسنل مرکز قدردانی نمودند.