برگزاری جلسه ساماندهی کارگاه‌های کوچک صنفی و خویش فرمایی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۸ کد : ۱۲۹۴۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

روز پنجشنبه ۲۵ مهرماه ۹۹ به همت گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه هم اندیشی در خصوص ساماندهی کارگاه‌های کوچک صنفی و خویش فرمایی با حضور بازپرس رسیدگی به تخلفات بهداشتی دادسرای اردبیل، رییس اتاق اصناف، نمایندگان استانداری، تعزیرات، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى، سازمان صنعت و معدن و همچنین مدیر گروه رشته بهداشت حرفه ای و رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل و در خصوص موضوع جلسه بحث و بررسی و در راستای ارتقای سلامت شاغلین تصمیماتی اتخاذ گردید.