انتصاب دکتر محمدرضا خلفی زاده بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۳ کد : ۱۲۹۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۵۲
طی حکمی از سوی دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محمد رضا خلفی زاده بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اردبیل منصوب شد.
انتصاب دکتر محمدرضا خلفی زاده بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اردبیل

( ۱۲ )