برگزاری نشست مشترک مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دپارتمان سلامت روان

۱۴ مهر ۱۳۹۹ | ۲۲:۴۳ کد : ۱۲۸۶۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۴۵
برگزاری نشست مشترک مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دپارتمان سلامت روان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

امروز دوشنبه ۱۴مهر ماه ۹۹ نشست تخصصی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با اعضای دپارتمان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روان (SDMH) برگزار شد. در این نشست ضمن معرفی مرکز تحقیقات SDH به اعضای دپارتمان سلامت روان و معرفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) از نظر ساختار و فرآیندها و همچنین وضعیت پژوهشی، در خصوص ساختار دپارتمان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روان (SDMH) از نظر نحوه شکل گیری، ساختار مدنظر و فعالیت های مربوطه، طرح و توضیح گرنت های مرتبط با سلامت روان و کووید۱۹ که از سوی استانداری به مرکز تحقیقات SDH سفارش شده است و همچنین شرایط و اقدامات لازم برای راه اندازی کوهورت جوانان بحث و تبادل نظر شد.


( ۵ )