شاخص های مربوط به عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان اردبیل براساس پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر سال ۱۳۹۵

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵ کد : ۱۲۸۱۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۲
شاخص های مربوط به عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان اردبیل براساس پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر سال ۱۳۹۵