بازدید ریاست دانشگاه از بیمارستان علوی اردبیل وعیادت از بیماران بستری

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۵ کد : ۱۲۷۵ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۵۳۳
بازدید ریاست دانشگاه از بیمارستان علوی اردبیل وعیادت از بیماران بستری

دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دوازدهمین روز از ایام تعطیلان نوروزی با حضوردر بیمارستان علوی اردبیل از اورژانس وبخشهای مختلف این مرکز بازدید کردند واز نزدیک در جریان ارایه خدمات به مراجعین وبیماران قرار گرفتند. ریاست دانشگاه از زحمات همکاران دربخش اورژانس وسایر بخشها حضوراً تشکر کرده وبه پاس قدر دانی هدایایی اهدا نمودند. در ادامه ازروند اجرایی پروژه توسعه بلوک زایمانی بیمارستان بازدید ودستورات لازم را جهت اتمام وتحویل ساختمان تا هفته سلامت صادر کردند.