بازدید ریاست دانشگاه ازمرکز آموزشی درما نی بوعلی در دوازدهمین روز ازسال نو و مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۲۷۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۴۵۹
بازدید ریاست دانشگاه ازمرکز آموزشی درما نی بوعلی در دوازدهمین روز ازسال نو و مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵

دکتر اخوان اکبری از بخش اورژانس وبخشهای بستری بیمارستان کودکان بوعلی بازدید کردند. دراین بازدید از کودکان عیادت نموده وبا والدین انها ازنحوه رسیدگی و ارایه خدمات سوالاتی کردند که اکثریت همراهان از ارایه خدمات درمانی اظهار رضایت داشتند.درادامه از زحمات پرستاران وخدمه بخشها با اهدای هدایایی تقدیر وتشکر نمودند

ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری در بازدید از مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ با حضور درواحد سانترال وپاسخگویی این مرکز از زحمات شبانه روزی همکاران پرتلاش قدردانی کردند.