بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در هفتمین روز از ایام نوروز و هییت همراه از بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) و دکتر فاطمی

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۱ کد : ۱۲۷۱ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۲۶۱
بازدید  ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در هفتمین روز از ایام نوروز و هییت همراه از بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) و دکتر فاطمی

درشامگاه هفتمین روز ازایام نوروز ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهییت همراه از بخشهای اورژانس- جراحی زنان - جراحی مردان - اتاق عمل - سوختگی - ICU جراحی- ICU نورسرجری- بخش روان مردان مرکز آموزشی ودرمانی فاطمی اردبیل که دراین ایام بسیار پرمراجعه میباشد بازدید نموده و نحوه خدمات رسانی به بیماران را مورد بررسی قراردادند.دراین بازدید ضمن ملاقات از بیماران بستری ، از زحمات شبانه روزی پرسنل وپرستاران وپزشکان بخشهای مذکور تقدیر بعمل آمد.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهییت همراه درشامگاه هفتمین روز از سال نو از بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی ره اردبیل بازدید بعمل آوردند.دراین بازدید وضعیت ارائه خدمات دربزرکترین مرکزخدمات درمانی استان مورد ارزیابی قرارگرفت و ضمن عیادت از بیماران تحت نظر از زحمات شبانه روزی وبی وقفه کادر درمانی تقدیر بعمل آمد.گفتنی است به منظور تعیین تکلیف سریع وضعیت بیماران مراجعه کننده به اورژانس دو نفر متخصص برای مراجعین سرپایی وبستری پیشبینی شده است که در ایجاد رضایت مندی بسیار تاثیر گذار بوده است.