بازدید درهفتمین روز ازایام نوروز توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهییت همراه

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۲۷۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۴۹۰
بازدید درهفتمین روز ازایام نوروز توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهییت همراه

بازدیداز مرکز جامع سلامت خلفلو وپایگاه اورژانس جاده ای و بررسی وضعیت خدمات ارائه شده درمرکز / قدر دانی ریاست دانشگاه از زحمات همکاران خدوم در ایام تعطیلات نوروزی

درادامه بازدید های ریاست دانشگاه وهییت همراه در هفتمین روز ازسال نو ازمرکز جامع سلامت فیروز آباد وساختمان جدیدالاحداث این مرکز بازدیدبعمل

درادامه بازدیدهای شهرستان خلخال وکوثر، ریاست دانشگاه وهییت همراه از بیمارستان امام خمینی ره کوثرکه درحال تجهیز نهایی میباشدبازدید بعمل آورد سپس باحضور دربخش دیالیز وپایگاه اورژانس این شهرستان از نزدیک خدمات ارایه شده را رویت واز زحمات همکاران قدر دانی بعمل آمد.

درادامه بازدیدهای ریاست دانشگاه وهییت رییسه در شهرستان خلخال وبررسی آمادگی پایگاههای اورژانس جادهای این شهرستان بطور آزمایشی درمسیرجاده فیروز آباد منطقه ایلیخچی طی تماس با ۱۱۵ اعلام تصادف گردید خوشبختانه براساس زمانبدی درعرض شش دقیقه وپنجاه ثانیه به محل اعلام رسیدندواین اقدام به موقع همکاران اورژانس با استقبال وقدر دانی ریاست دانشگاه روبروشد

ملاقات ریاست دانشگاه وهییت همراه از بیماران دیالیزی بستری در مرکز درمان بستر شهرستان کوثر وبررسی وضعیت ارایه خدمات به این بیماران در هفتمین روز از بازدیدهای مسولین دانشگاه وابراز رضایت کامل بیماران از رسیدگی کادر درمان بسترشهرستان کوثر / تقدیرواهدای هدیه به کادر پرستاری مرکز توسط ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری

قدردانی از زحمات تکنسینهای اورژانس جاده ای وشهری شهرستان کوثر واهدای هدیه توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی با حضور در پایگاه های اورژانس

درادامه سفر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهییت همراه به شهرستان خلخال در هفتمین روز ایام نوروز، از بخشهای مختلف بیمارستان (اورژانس، اطاق عمل، دیالیز، رادیولوژی، داخلی، سی تی اسکن، درمانگاهها، بخش سی سی یو و...)بازدید شد واز بیماران بستری ملاقات ودر جریان نحوه رسیدگی کادر بیمارستان به بیماران ومسافرین مراجعه کننده به بیمارستان ورضایت مندی بیماران بستری قرارگرفت.دراین بازدید ریاست دانشگاه دستورات لازم را در رفع برخی کمبود کادر از طریق معرفی طرح نیروی انسانی صادر وبا متخصصین فعال دربیمارستان درجهت ارتقای خدمات تخصصی صحبتهای لازم بعمل آمد.گفتنی است در پایان بازدید کادر پرستاری بیمارستان که شبانه روزی در جهت ارایه خدمات درمانی به مردم زحمت میکشند توسط ریاست دانشگاه تقدیر وهدایایی تقدیم شد