برگزاری وبینار آموزشی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند برای کلیه پرسنل بهداشت حرفه ای شاغل در سیستم و همچنین مدیران عوامل اجرایی پسماند شهرداری اردبیل توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۸ کد : ۱۲۵۸۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۳
برگزاری وبینار آموزشی سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند برای کلیه پرسنل بهداشت حرفه ای شاغل در سیستم و همچنین مدیران عوامل اجرایی پسماند شهرداری اردبیل توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

در این وبینار که روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه۹۹ در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد، کلیات قانون مدیریت پسماند با توضیحات ویژه ماده ۵ مدیریت عوامل اجرایی پسماند، تقسیم بندی های پسماند، روش ارزیابی به روش ویلیام فاین و... توسط آقای مهندس لطف اله زاده تدریس شد.