انتصاب

انتصاب آقای رسول مدیر بعنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۸ کد : ۱۲۵۸۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۱
طی حکمی از سوی دکتر ادهم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، آقای رسول مدیر بعنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل منصوب شد.
انتصاب آقای رسول مدیر بعنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

( ۱۰ )