کلیپ تشریح آخرین وضعیت وآماربیماری کرونا دراستان اردبیل توسط معاون درمان دانشگاه دکتر رضایی بنا ۱۳۹۹/۵/۴

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۹ کد : ۱۱۹۱۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۹

لینک دانلود فایل

( ۲ )