کلیپ نشست اضطرای کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی در پی رکورد شکنی آمار بیماران بستری و فوتی ها به نسبت پیک اول اپیدمی کرونا در استان

۳۱ تیر ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۶ کد : ۱۱۸۵۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۵
کلیپ نشست اضطرای کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی درپی رکورد شکنی آماربیماران بستری وفوتی ها به نسبت پیک اول اپیدمی کرونا در استان وبررسی نکته نظرات علمی درجهت پیشگیری واتخاذ تصمیمات استانی برای آمار افزایشی در سطح استان.

لینک دانلود فایل

( ۲ )