بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر حبیب زاده و معاون آموزشی از دانشکده داروسازی و بررسی روند توسعه فیزیکی طبقه سوم این دانشکده، باغ گیاهان دارویی، حیوان خانه و سایر قسمت های آموزشی و اداری

۰۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۳ کد : ۱۱۵۳۶ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۹۰
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر حبیب زاده و معاون آموزشی از دانشکده داروسازی و بررسی روند توسعه فیزیکی طبقه سوم این دانشکده، باغ گیاهان دارویی،  حیوان خانه و سایر قسمت های آموزشی و اداری

( ۱ )