حضور استاندار اردبیل مهندس بهنام جو و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی کرونای کشور /بررسی مشکلات و وضیعت اپیدمی کرونا دراستانهای کشور واتخاذ تصمیم گیریهای لازم به تناسب مشکلات موجود در استانها

یکشنبه ۸ تیر ماه ۹۹
۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۶ کد : ۱۱۵۱۸ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۱۲۴
حضور  استاندار اردبیل مهندس بهنام جو و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی کرونای کشور /بررسی مشکلات و وضیعت اپیدمی کرونا دراستانهای کشور واتخاذ تصمیم گیریهای لازم به تناسب مشکلات موجود در استانها


( ۱ )