سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خبر داد

راه اندازی رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در اردبیل

۰۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۷ کد : ۱۱۴۸۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۹

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر شهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از راه اندازی رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در اردبیل خبرداد و گفت:به استناد تایید مقام عالی وزارت بهداشت در دویست و هفتادو هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت پذیرش 20دانشجو برای یک دوره موافقت شده است.
وی عنوان داشت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت افزایش رشته های پزشکی و پیراپزشکی ،جذب دانشجوی خارجی، تربیت دانشجویان متخصص و فوق تخصص  برنامه های ارزشمندی را در دست اجرا دارد.


( ۲ )